Nájdite letenky s najlepšou cenou

Burkina Faso Bagré Dam

Letenka Burkina Faso Bagré Dam


Burkina Faso, a small landlocked country in West Africa, is known for its stunning natural beauty and historical landmarks. One of the most remarkable attractions is the Bagré Dam, which is situated on the Nakambé River, near the city of Tenkodogo. A visit to this magnificent site is an opportunity to witness the marvels of engineering and enjoy the serenity of the surroundings.

The Bagré Dam, also known as Barrage de Bagré, is the largest dam in Burkina Faso and plays a crucial role in the country's economic development. It was constructed between 1989 and 1993 with the primary purpose of regulating water flow, generating hydroelectric power, and promoting irrigation for agriculture. The dam provides numerous benefits to the local population, such as increased access to electricity and improved agriculture through better water management.

For travelers interested in getting a firsthand experience of the dam, there are several international airlines that offer flights to Burkina Faso. Once you arrive at the Ouagadougou International Airport, you can easily organize a trip to the Bagré Dam. The journey to the dam takes approximately two hours by road, and while en route, you can enjoy the picturesque landscapes of rural Burkina Faso.

Upon reaching the Bagré Dam, visitors are immediately struck by the sheer magnitude of the structure. This impressive dam stands at a height of 40 meters and spans over 2.5 kilometers in length. The reservoir created by the dam covers an area of approximately 600 square kilometers, making it the largest artificial lake in the country.

A tour of the Bagré Dam offers a unique opportunity to witness the inner workings of this megastructure. Visitors can explore the dam's hydroelectric power station, which has a capacity of 16 megawatts, and learn about the energy generation process. The sight of the water cascading through the dam's turbines is truly awe-inspiring and showcases the immense power harnessed from the river.

In addition to its engineering marvels, the Bagré Dam and its surrounding areas also provide a haven for nature enthusiasts. The reservoir is home to a variety of bird species, including herons, egrets, and kingfishers, making it a birdwatcher's paradise. The calm waters of the reservoir also offer opportunities for fishing, boating, and other water activities.

For those interested in the cultural aspects of Burkina Faso, a visit to the Bagré Dam can be combined with a tour of nearby villages. The dam has brought significant changes to the local communities, and visitors can witness firsthand the impact it has had on their daily lives. Interacting with the locals and experiencing their way of life is an excellent way to gain a deeper understanding of Burkina Faso's rich cultural heritage.

Visiting the Bagré Dam in Burkina Faso is an experience that combines natural beauty, engineering marvels, and cultural immersion. It is a testament to human ingenuity and the potential for sustainable development. So, if you're planning a trip to West Africa, be sure to include a visit to Burkina Faso's Bagré Dam on your itinerary. The memories you create there will be truly unforgettable.


Najčastejšie otázky a odpovede Burkina Faso Bagré Dam


Často kladené otázky a odpovede o Bagré Dam v Burkine Faso:

1. Čo je Bagré Dam?
Bagré Dam je veľká priehrada postavená na rieke Nakambé v Burkine Faso. Je to vodný projekt, ktorý slúži na zadržiavanie vody a umožňuje regulovať prítoky rieky.

2. Aký je účel Bagré Dam?
Hlavným účelom Bagré Dam je zaisťovať dostatok vody pre zavlažovanie poľnohospodárskych oblastí a výrobu elektrickej energie. Taktiež pomáha pri ochrane pred povodňami a slúži ako zásobáreň pitnej vody pre obyvateľov.

3. Kedy bol postavený Bagré Dam?
Výstavba Bagré Dam začala v roku 1991 a bola dokončená v roku 1993.

4. Aká je kapacita Bagré Dam?
Bagré Dam má kapacitu 16,4 miliárd kubických metrov vody. Je to najväčšia priehrada v Burkine Faso.

5. Ako Bagré Dam pomáha miestnym poľnohospodárom?
Priehrada poskytuje vodu pre zavlažovanie poľnohospodárskych plodín, čo zvyšuje výnosy a zlepšuje životné podmienky miestnych poľnohospodárov. Tiež pomáha pri kontrole sucha a zlepšuje dostupnosť vody aj v období sucha.

6. Ako Bagré Dam pomáha s energiou?
Priehrada umožňuje výrobu elektriny prostredníctvom súvisiacej elektrárne Bagré. Výroba energie z priehrady sa využíva na napájanie domácností a podnikov v rámci krajiny.

7. Aké sú výhody Bagré Dam?
Medzi výhody Bagré Dam patria zvýšená dostupnosť vody pre poľnohospodárstvo, stabilná dodávka elektrickej energie, kontrola povodní a ochrana pred suchom. Tiež pomáha pri stimulácii hospodárskeho rastu a zvyšuje životný štandard obyvateľov.

8. Ako Bagré Dam ovplyvňuje životné prostredie a biodiverzitu?
Výstavba priehrady mala istý vplyv na životné prostredie a biodiverzitu, ako napríklad migráciu rýb alebo záplavy pri rozpúšťaní ranných vôd. Avšak, vláda Burkiny Faso prijala opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov a zabezpečenie udržateľného riadenia vodných zdrojov.

9. Je možné navštíviť Bagré Dam ako turista?
Áno, Bagré Dam je otvorený pre návštevníkov a ponúka exkurzie, ktoré umožňujú lepšie porozumieť jeho funkciám a výhodám.

10. Ako je riadený a udržiavaný Bagré Dam?
Bagré Dam je riadený a udržiavaný Národnou agentúrou pre vodné stavebné projekty (Office national des barrages - ONB) v Burkine Faso. Je to organizácia zodpovedná za správu a kontrolu vodných projektov v krajine.


Počasie Burkina Faso Bagré Dam


Burkina Faso je krajina, ktorá sa nachádza v západnej časti Afriky. Je známa svojou divokou prírodou, rôznorodou kultúrou a krásnou krajinou. V tejto krajine sa nachádza mnoho významných miest a pamiatok, ale je tu aj jedno miesto, ktoré sa však najviac vyznačuje svojím vplyvom na počasie v okolí - Bagré Dam.

Bagré Dam je veľká priehrada, ktorá sa nachádza na rieke Nakambé v Burkine Faso. Je to najväčší vodný zdroj v krajine a zohráva veľmi významnú úlohu vo vodnom hospodárstve a rozvoji regiónu. Priehrada bola postavená v 80. rokoch minulého storočia a jej hlavným cieľom bolo zabezpečiť vodu pre poľnohospodárstvo, zavlažovanie a výrobu elektrickej energie.

Prítomnosť Bagré Dam má veľký vplyv na miestne počasie a klímu. V okolí priehrady sa vytvára veľké množstvo vodných nádrží, ktoré udržiavajú vodu a regulujú tok rieky Nakambé. To má pozitívny vplyv na vegetáciu a prísun vody v regióne. Okolie Bagré Dam sa stalo oázou pre množstvo druhov rastlín a zvierat, ktoré sa tam zvykli usadiť.

Zároveň však existujú aj negatívne aspekty spojené s prítomnosťou priehrady. Zmena toku rieky Nakambé a udržiavanie veľkých množstiev vody môže mať neblahý vplyv na osady a dediny v okolí priehrady. Záplavy a nedostatok vody v niektorých oblastiach môžu negatívne ovplyvniť ľudské osídlenie a poľnohospodárstvo. Miestne komunity sú preto nútené prispôsobiť sa novým podmienkam a hľadať riešenia na zvládnutie týchto výziev.

Napriek týmto výzvam je však Bagré Dam dôležitým zdrojom vody pre celý región. Okrem zabezpečenia vody pre poľnohospodárstvo a zavlažovanie sa voda z priehrady využíva aj na výrobu elektrickej energie. To podporuje hospodársky rozvoj a vytváranie pracovných miest. Bagré Dam je tiež dôležitým miestom pre rekreáciu a turizmus v regióne. Mnoho ľudí prichádza obdivovať krásu priehrady a využiť možnosti na vodné športy a rybolov.

Celkovo je Bagré Dam v Burkine Faso pozoruhodnou stavbou, ktorá má veľký vplyv na miestne počasie a životy miestnych obyvateľov. Je to miesto, ktoré združuje prírodné krásy s hospodárskym významom. Bagré Dam je symbolom snahy ľudí o zlepšenie vodného hospodárstva a využitia vodných zdrojov v rôznych oblastiach života.


Dovolenka Burkina Faso Bagré Dam


Bagré Dam je jedným z najväčších a najkrajších umelých jazier v krajine Burkinu Faso v západnej Afrike. Nachádza sa na rieke Nakambe a slúži ako zásobárňa vody pre poľnohospodárstvo, ako aj pre zásobovanie elektrickou energiou.

Oblasť okolo Bagré Damu je populárna turistická destinácia, ktorá ponúka množstvo možností pre dovolenkové aktivity. Krásne a pokojné prostredie jazera, obklopené zelenými horami a prírodnými rezerváciami, láka návštevníkov z celého sveta.

Turisti majú možnosť objaviť bohatú a rozmanitú faunu a flóru v okolí jazera Bagré. Môžu sa vydať na prechádzky po okolitých pralesoch a obdivovať vzácne druhy vtákov, zvierat a rastlín. Medzi najznámejšie druhy, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú, patria napríklad gorily, leopardy, nosáľove a mnoho ďalších.

Jazerá okolo Bagré Damu poskytujú tiež ideálne prostredie pre vodné športy a rybolov. Turisti si môžu prenajať loďky a preskúmať jazerá, čo je príležitosť na nádherné panoramatické výhľady na okolitú krajinu. Rybolov je tiež veľmi obľúbenou aktivitou, kde sa turisti môžu pokúsiť chytiť rôzne druhy sladkovodných rýb.

Okrem toho, Bagré Dam je tiež dôležitou destinačnou oblasťou pre ornitológov, ktorí majú záujem o štúdium vtáctva. Množstvo vzácnych vtákov v tejto oblasti je fascinujúce pre milovníkov prírody a poskytuje jedinečný pohľad na divokú Afriku.

Turisti majú tiež možnosť navštíviť blízke miesto s názvom Goudrin, ktoré je známe svojim trhovým prostredím a umelou plážou. Na trhu môžu turisti okrem vyberania pestrých miestnych produktov a rukodiel, zažiť aj miestnu kultúru a tradície. Nahnevanie sa na plaži je perfektný spôsob, ako si oddýchnuť a užiť si slnko a piesok.

Samotné mesto Bagré, blízko jazera, je ďalšou atraktívnou turistickou destináciou. Ponúka históriu a kultúru Burkinčanov a turisti tu môžu navštíviť múzeá, trhy a miestne pamiatky.

Dovolenka v Bagré Damu v Burkina Faso ponúka niečo pre každého. Bez ohľadu na to, či ste milovníkom prírody, dobrodruhov, rybárov alebo obdivovateľov kultúry, tento kútik západnej Afriky vás ohromí svojou krásou a unikátnymi zážitkami. Ak hľadáte nezabudnuteľnú dovolenku, neváhajte a objavte krásy Bagré Damu v Burkinu Faso.


Ubytovanie Burkina Faso Bagré Dam


Burkina Faso Bagré Dam je jeden z najväčších umelých jazier v západnej Afrike. Nachádza sa v provincii Boulgou v Burkina Faso a je neodmysliteľnou súčasťou národnej infraštruktúry krajiny. Je to nielen zdroj vody pre poľnohospodárske účely, ale aj obľúbená turistická atrakcia s množstvom ubytovacích možností pre návštevníkov.

Ubytovanie pri Bagré Dam je rôznorodé a spĺňa potreby rôznych typov cestovateľov. V okolí jazera nájdete od útulných bungalovov až po luxusné hotely. Pozdrav od príjemných hostiteľov a pohľad na malebné jazero s veľkolepými výhľadmi sú súčasťou ponuky.

Pre tých, ktorí preferujú príjemné a pokojné miesto, je tu možnosť ubytovať sa v súkromných bungalovoch. Tieto ubytovacie jednotky ponúkajú súkromie a pohodlie s výhľadom na jazero. Sú vybavené vlastnými kúpeľňami, malými kuchyňkami a terasami, kde si môžete vychutnať raňajky alebo večerné nápoje s výhľadom na vodu.

Pre návštevníkov hľadajúcich luxusnejšie ubytovanie sú k dispozícii hotely s hviezdičkovým hodnotením. Tieto hotely ponúkajú elegantne zariadené izby s moderným vybavením a širokou škálou zariadení. Klimatizácia, súkromné kúpeľne, bazény a reštaurácie s miestnymi a medzinárodnými jedlami sú len niektoré z luxusných vymožeností, ktoré môžete očakávať.

Čo sa stravovania týka, v okolí Bagré Dam je veľa možností. Reštaurácie ponúkajú široký výber miestnych špecialít a medzinárodných jedál. Mnohé z nich sa špecializujú na čerstvé morské plody a miestne suroviny. Pre tých, ktorí preferujú varenie sami, je možnosť nakúpiť si čerstvé potraviny na miestnom trhu a pripraviť si ich vo vlastnom bungalove alebo apartmáne.

Vzhľadom na polohu Bagré Dam je možné využiť množstvo aktivít na vode a v okolí. Medzi najobľúbenejšie patria rybolov, jazda na člne a vodné športy. Okolie jazera je tiež ideálne na turistiku a prírodné túry. Môžete sa vybrať na prechádzku po pobreží a obdivovať okolitú prírodu alebo navštíviť históriu bohaté dediny v okolí.

Celý zážitok z ubytovania pri Bagré Dam je obohatený výhľadmi na jazero a možnosťami aktívneho oddychu. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zostať v útulnom bungalove alebo v luxusnom hoteli, bude vaše ubytovanie v Burkina Faso Bagré Dam nezabudnuteľným zážitkom. Nech už ste tu na dovolenke alebo na služobnej ceste, určite si užijete krásu prírody a pohostinnosť miestnych obyvateľov.


97 percenta zákazníkov sú spokojní

Najväčší online sortiment leteniek

Záruka za najvýhodnejšiu cenu

Akciové lety za priaznivé ceny

Zabezpečte si najlacnejšie letenky do miest, ktoré vás prekvapia svojou krásou alebo podivnosťou.

Preskúmať letenky